<

ūyczę Ci mamo stu lat życia w uśmiechu i radosnych oddechów milion chwil bez złości i wsz - Gotowa Kartka bożonarodzeniowa